Mechanic Hydro Cycle Power Plant โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำหมุนเวียน.

โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ (พลังงานหมุนเวียน)

การพัฒนาคิดค้น นวัตกรรมใหม่  ที่หลายคนอาจไม่ได้คาดถึง ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติ
และหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงได้กลายมาเป็น "โรงไฟฟ้าพลังงานกลจากน้ำหมุนเวียน"

รูปแบบโรงงานต้นแบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว
ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่องรุ่นใหม่.

 


โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ.
Project : MECHANIC HYDRO CYCLE POWER PLANT.

ความเป็นมา

   ปัจจุบันพลังงานของโลกกำลังจะหมดไป ทั่วโลกหันมาคิดค้นและ เสาะหาพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ประเทศไทยต้องเตรียมสำรองพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการเจริญของเศรษฐกิจ และ สังคม ภาครัฐพยายามผลักดันโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ มาเป็นเวลานาน แต่ได้รับการต่อต้านจากมวลชน ส่วนพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน เหลือน้อยเต็มที และ มีราคาแพง.


   การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นอีกทางเลือก เพราะเป็นพลังงานที่หาง่าย มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ.

   โครงการ "โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานกล" คือ การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเครื่องกลขนาดเล็ก เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประดิษฐ์คิดค้น และ พัฒนาจากพลังงานน้ำแบบเดิมๆ โดยออกแบบกระบอกเก็บน้ำที่ไหลจากที่สูงผ่านเครื่องกลหมุนขับเคลื่อน Generator ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำไหลตามธรรมชาติ และ สามารถส่งน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือ เชื้อเพลิงทุกชนิดในการทำงานขับเคลื่อนของเครื่อง เป็นต้นแบบในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในอนาคต.

 โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ (MECHANIC HYDRO CYCLE POWER PLANT)
 

วัตถุประสงค์

โครงการ "โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ" โดย โรงไฟฟ้าพลังงานกลจากน้ำหมุนเวียน ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้.

 1. เพื่อต้องการเห็นประชาชนอยู่ดี กินดี มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ.
 2. เพื่อสนุบสนุนนโยบายภาครัฐ "ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และ พลังงานสะอาด".
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ใช้ในประเทศขั้นต่ำ 5,000 เมกกะวัตต์.
 4. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจากพลังงานขนาดเล็ก ฐานะผู้ถือหุ้นตามกฏหมายโดยไม่จำกัด.
 5. เพื่อนำพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติผ่านการคิดค้น และ พัฒนาเป็นนวัตกรรมใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหมุนเวียน.
 6. เพื่อช่วยลดการนำเข้าพลังงานอื่นๆ จากภายนอกประเทศ และ ช่วยให้ประเทศมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต.
 7. เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษในอากาศ และ ลดภาวะโลกร้อน.

เป้าหมาย

 1. สร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็ก – กลาง ทั่วประเทศไทย และ ในอาเซียนรวมถึงภูมิภาคอื่นๆ.
 2. ผลิตเครื่องจักรพร้อมระบบเพื่อจำหน่ายให้นักลงทุนที่สนใจต้องการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า.
 3. ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม และ ภาคการเกษตร.
 4. ส่งเสริมให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ.
 5. ส่งเสริม และ ทำประโยชน์ให้สังคม.

คุณสมบัติ

 1. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามความต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่ 50 – 60 kW/Hr ขึ้นไป.
 2. ใช้พื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าน้อย ( 120 ตรม. / 50kW/Hr ) ต่อ 1 ยูนิต.
 3. ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรน้อย 1 ยูนิต / 50kW / Hr เมื่อเทียบระบบผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ ถูกกว่าถึง 35%.
 4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำต่อ 1 ยูนิต จ้างพนักงาน 3 คน โดยแบ่งเป็นกะ กะละ 1 คน.
 5. เครื่องจักรไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี.
 6. ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
 7. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
 8. 1 ยูนิต / 50 kW/Hr เมื่อต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าที่มากขึ้น สามารถต่อเป็นเซลๆ ผ่านระบบควบคุม สามารถเพิ่มกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ.
 9. การบำรุงรักษาง่ายกว่าระบบอื่นมาก เพียงเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นตามตารางเวลา
  ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นระบบโซล่าฟาร์ม ถ้ามีฝุ่นมาเกาะหน้ากระจกต้องจ้างพนักงานมาทำความสะอาด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 10. เมื่อระบบต้องการบำรุงรักษา สามารถบำรุงรักษาเฉพาะยูนิตนั้นๆ โดยไม่ต้องปิดทั้งระบบ และ ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง.

PROJECT : MECHANIC HYDRO CYCLE POWER PLANT.

รูปตัวอย่างผลงานที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว และ อะไหล่ต่างๆ เมื่อเทียบกับสัดส่วนของคน

แผนการผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ.

   แผนในการผลิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ  มีเป้าหมายในการผลิตให้ได้ 100 เครื่อง หรือ 5 Mw.ในปีแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 100% ในปีต่อไป ซึ่งจะสั่งซื้อเครื่องจักรของรายผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดมาใช้งาน ให้เพียงพอต่อการผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบ และใช้งานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถผลิตได้เองทั้งหมด 100% ส่วนของกระบอกสูบ และชิ้นส่วนต่างๆ ผลิตจากแสตนเลสติลอย่างดี อายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป โดยมีการบารุงรักษาตามตารางระยะเวลาที่กำหนด ขนาดกำลังผลิตและพื้นที่ของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีการออกแบบ และกำหนดขนาด และจำนวนพื้นที่ๆ จะทำการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำโดยมีรายละเอียดดังนี้.

   โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1 ยูนิต มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 50 kW/Hr ใชพื้นที่ในการก่อสร้าง 120 ตรม./ 1ยูนิต และขนาดกำลังผลิต 1 MW/Hr ( =20 ยูนิต ) ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแบบมาตรฐาน 1.5 ไร่ โครงสร้างโรงงานเป็นแบบชั้นเดียว มีรั้วรอบพื้นที่ พร้อมห้องควบคุม และออฟฟิต ที่จอดรถเป็นต้น.

แผนการตลาดของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ.

  ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องใชพลังงานไฟฟ้า มาเป็นกำลังหลักในการผลิตฯ ซึ่งเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนับวันยิ่งมีราคาแพงขึ้น เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตฯ โดยเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนั้าหมุนเวียน ไม่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงทุกชนิดในการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำางาน เติมน้ำตามจำนวนที่กำหนดเพียงคร้ังเดียว ระบบก็จะทำงานทันที มีการดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามตารางระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นการจำหน่ายเครื่องจักร หรือเป็นการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และชุมชนต่างๆ โดยมีรายระเอียดดังนี้ จำหน่ายเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ.

 1. เป็นการจำหน่ายเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำหมุนเวียน (GENERATOR) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และชุมชนต่างๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง มีการรับประกันเครื่องจักร 3 ปี โดยทำสัญญาดูแลรักษากันเป็นระยะเวลา 5 ปี /ครั้ง.
 2. การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และชุมชนต่างๆ โดยผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้เตรียมพื้นที่ในการวาง และติดตั้งเครื่องจักร โดยสิทธิ์ของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำหมุนเวียน และระบบควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้า ยังเป็นของบริษัทผู้ให้สัญญาแต่เพียงผู้เดียว อัตราการคิดค่ากระแสไฟฟ้าคิดเป็นหน่วยตามมิเตอร์ โดยค่ากระแสไฟฟ้าจะถูกกว่า โดยเฉลี่ยเป็น 20 % ของค่าไฟฟ้าเดิมที่มี การชำระโดยบริษัทผู้ให้สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องจักรทั้งระบบเองทั้งหมด.

ราคาของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ.

 • ขนาดกำลังผลิตที่ 50 kW/Hr ( 1 ยูนิต ) เฉพาะระบบเครื่องจักรทั้งหมด ไม่รวมค่าที่ดิน ราคา............บาท.
 • ขนาดกำลังผลิตที่ 1 MW/Hr ( 20 ยูนิต ) เฉพาะระบบเครื่องรักรทั้งหมด ไม่รวมค่าที่ดิน ราคา............บาท.

ขนาดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 1 MW.


   เป็นโรงงานชั้นเดียว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำหมุนเวียน กำหนดเป็นยูนิตละ 50 kWh. ภายในโรงงานออกแบบการวางเครื่องเป็น 2 แถวๆ ละ 11 เครื่อง รวมเป็น 22 เครื่อง  20 ยูนิต มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 MWh (1,000 kWh)  และมีสำรองใช้งานอีก 2 เครื่อง.

 

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

แบรนด์สินค้า

Facebook Fan Page