เราคือกลุ่มทีมงาน มืออาชีพ
ที่พร้อมให้บริการลูกค้า

SmileDigital  คือ กลุ่มสายงานมืออาชีพ
ในสายงานต่างๆ เช่น

สายงานคอมพิวเตอร์ สายงานวิศวะ
สายงานการออกแบบ สายงานช่างวิชาชีพ

ที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อต้องการ
ให้ลูกค้าได้เข้าถึง "ทีมงานมืออาชีพ"

เริ่มตั้งแต่ "การให้คำปรึกษา ระบบงาน เนื้องานต่างๆ และ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามเนื้องานที่ลูกค้าต้องการ"

ตลอดจนการดำเนินการ ระหว่างการติดต้ังระบบ ออกแบบ
และส่งมอบงานให้ลูกค้า จนถึงการสอนจนลูกค้าเป็น

และที่สำคัญ "พวกเราไม่ทิ้งงาน
พร้อมรับผิดชอบ จนสิ้นสุดการประกันผลงาน"

ลองค้นหาคำตอบดู
Internet
Solution
CCTV
Solution
Other
Service

พวกเรารักในงานของพวกเรา
และเรารู้ว่า "ลูกค้าต้องการอะไร"

พวกเราคือโอกาสที่ดีสำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณ

ส่ิงที่พวกเราต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจ

เราใส่ใจลูกค้า

 

เพราะพวกเราก็เป็น
ลูกค้าเหมือนกัน
ดังนั้นเราจึงเข้าใจลูกค้าได้ดี

งานที่ทำต้องสำเร็จ

 

เพราะเรามีทีมงาน
มืออาชีพหลายแขนง
เพราะฉนั้นจึงต้องสำเร็จเท่านั้น

เรามีความยืดหยุ่น

 

ก่อนการทำงานเรามีการวางแผน
และมีประสบการณ์ ดังนั้นจึง
มองหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้ว

รับประกันผลงาน

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
การประกันผลงาน
หลังส่งมอบงาน

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

แบรนด์สินค้า

Facebook Fan Page