ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ติดต้ัง Access Control สำหรับลิฟท์ 6 ชั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ติดต้ัง Access Control สำหรับลิฟท์ 6 ชั้น อพาร์ทเม้นต์บ้านสุรเศษฐ์

ติดต้ัง Access Control สำหรับลิฟท์ 5 ชั้น สำนักงาน General Supply

ติดต้ัง Access Control สำหรับลิฟท์ 5 ชั้น สำนักงาน Rainbow GEM

ติดต้ัง Access Control สำหรับลิฟท์ 8 ชั้น คอนโดมีเนี่ยมบ้านสุขสันต์