6 ฟังก์ชั่นดีๆ ของ Smart EV Charger ที่ทำให้เจ้าของ EV ทั่วโลกเลือกใช้ Enel X JuiceBox

Smart EV Charger ของ [𝗘𝗻𝗲𝗹 𝗫 𝗝𝘂𝗶𝗰𝗲𝗕𝗼𝘅]

มีดีอะไร ที่ทำให้มียอดขายกว่า 300,000 เครื่องทั่วโลก Best Seller 5 ปีซ้อนใน USA เพราะว่ามี Application [𝗘𝗩 𝗝𝘂𝗶𝗰𝗲𝗡𝗲𝘁] ที่ตอบโจทย์เจ้าของรถ EV

 • Charging Status – ดูสถานะการชาร์จแบบ Real-time

 • Remote Control – สั่ง Start Stop ได้ทันทีจากทุกที่ ไม่ต้องถอดสาย

 • Schedule – ประหยัดค่าไฟ เมื่อตั้งเวลาชาร์จช่วง Off-peak

 • History – ดูประวัติการชาร์จย้อนหลัง นำมาคำนวณค่าไฟที่ชาร์จได้

 • Share User – แชร์ PIN ให้คนในบ้าน ใช้ EV Charger ร่วมกันได้

 • Push Notification – แจ้งเตือนสถานะทันที ใน App หรือ E-mail

Charging Status – ดูสถานะการชาร์จแบบ Real-time

เลือกรุ่นรถและใส่ปริมาณแบตที่มี แล้วดูข้อมูลในแอป EV JuiceNet ได้เลย

 • บอกเวลาว่าชาร์จมาแล้วเท่าไหร่ และจะเต็มเมื่อไหร่

 • บอกปริมาณไฟฟ้า ว่าชาร์จไปแล้วกี่ kW

 • บอกระยะทางที่รถวิ่งได้ หากหยุดชาร์จตอนนี้

 • บอกเปอร์เซนต์ ว่ามีแบตเท่าไหร่

Remote Control – สั่ง Start –Stop ได้ทันที

เพียงต่อ Enel X เข้ากับระบบ Wifi ของสถานที่ ก็สามารถสั่งการได้จากทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ต้องไปถอดสายชาร์จที่รถเมื่อต้องการหยุดชาร์จ และยังสามารถตั้งเวลาเริ่มชาร์จ-หยุดชาร์จได้

Schedule – ประหยัดค่าไฟ

เมื่อตั้งเวลาเริ่มชาร์จ-หยุดชาร์จ ในช่วง Off-peak สำหรับมิเตอร์ประเภท TOU (Time of Use)

 • วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงกลางคืน 22:00-9:00

 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดทั้งวัน

History – ดูประวัติการชาร์จย้อนหลัง

นำมาคำนวณค่าไฟที่ชาร์จได้ มีข้อมูลของการชาร์จแต่ละครั้ง

 • วัน-เวลา ที่เริ่มชาร์จ-หยุดชาร์จ

 • ระยะเวลาที่ใช้ชาร์จ

 • ปริมาณไฟฟ้าที่ชาร์จ

 • กราฟแสดงอัตราการชาร์จในแต่ละช่วงเวลา

Share User – แชร์ PIN ให้คนในบ้าน

ให้สามารถใช้ Enel X เครื่องเดียวกัน ชาร์จรถ EV ของแต่ละคนได้ โดยสามารถตั้ง Profile ยี่ห้อรถและอัตราการชาร์จของรถแต่ละคันได้

Push Notification – แจ้งเตือนสถานะทันที

ได้ทั้งใน App และ E-mail

 • เริ่มชาร์จ

 • หยุดชาร์จ

 • เลื่อนเวลาชาร์จ ตาม Time of Use

 • เครื่องต่อ WiFi หรือไม่ต่อ WiFi

 • ยังไม่เสียบชาร์จ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด